Total Gas & Power

Total Gas & Power, een sterk expanderende organisatie, met kantoor gevestigd aan de Bordewijklaan in Den Haag, zocht een meer centrum gebonden dynamische werkomgeving van circa 1.000 m2 vvo.

Onze opdracht bestond uit het selecteren van een lokatie waarin een vernieuwende wijze van werken, zoals ‘open spaces’, meer technisch comfort en hoog voorzieningenniveau konden worden geboden.

Themis Vastgoedpartners heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een huurder vriendelijke huurovereenkomst met technisch innovatieve voorzieningen én realisatie huurderspecifiek inbouwpakket.  Recentelijk is de looptijd van de huurovereenkomst verlengd. Total Gas & Power kan de aankomende jaren genieten van een op meerdere fronten gemoderniseerde werkomgeving.

177_1440x960