Spotzer Media Groep B.V.

Spotzer Media Groep B.V. een expanderende speler op de markt van ‘digital marketing solutions’ zocht als invulling van de bedrijfsmatige uitbreiding extra kantoorruimte aan De Lairessestraat 180 in Amsterdam.

Onze opdracht bestond namens een institutionele belegger o.a. uit het uitwerken van een inrichtingsontwerp voor Spotzer met inherente huurovereenkomst. Hierbij is gebruik gemaakt van additionele terrasvorming op een toenmalig ongebruikt dakvlak. Deze extra, zeker voor Amsterdamse begrippen, unieke buitenruimte en overige huurvoorwaarden hebben de basis gelegd voor een meerjarige huurovereenkomst. De ‘tailor made solution’ bij aanbod van kantoorruimte blijkt succesvol.

Themis Vastgoedpartners heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een ROZ huurovereenkomst inclusief technisch voorzieningen alsmede ontwerp en realisatie van huurderspecifiek inbouwpakket op een bijzonder dynamische lokatie aan De Lairessestraat 180 in Amsterdam.

PICT2660