Parkeergarage Riekerpolder Amsterdam

Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam ligt in de Riekerpolder, langs de A10, de goed bereikbare Parkeergarage Riekerpolder . De capaciteit bestaat uit 251 verdiept gelegen parkeerplaatsen.

Een drietal beleggers hebben zich in een statutaire vereniging georganiseerd met als doelstellingen het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van deze garage.

Themis Vastgoedpartners levert hierbij een organiserende functie en de voorzittersrol teneinde de commerciƫle en technische waarden te behouden en waar mogelijk te verhogen.

ft001-680x450