Projectmanagement

Project- of bouwmanagement is onlosmakelijk verbonden aan het voortdurend veranderlijk gebruik van vastgoed. Elke gebruiker of huurder heeft z’n eigen randvoorwaarden waar de werkomgeving steeds aan dient te voldoen. Die nauwkeurige afstemming van type vastgoed met specifieke gebruiker is een vak ap … Lees meer

Aanhuur vastgoed

Aanhuur van een geschikte lokatie voor kantoorruimte, winkel of bedrijfshal verlangt gedegen marktkennis over vraag en aanbod en levert daarmee een belangrijke kwalitatieve bijdrage aan, de vaak langjarige, performance van een onderneming. Functionele, locationele en economische aspecten van vastgoe … Lees meer

Acquisitie en dispositie

Elke onderneming ondergaat gedurende de exploitatieperiode veranderingen. Verandering betekent aanpassing, ook op het gebied van huisvesting. Bij zowel expansie als krimp van een organisatie zal het benodigde bedrijfsvloeroppervlak daarop moeten worden aangepast. Bij aankoop voor uitbreiding en verk … Lees meer

Heronderhandeling huurovereenkomst

Bij heronderhandeling voor nieuwe huurvoorwaarden is het belangrijk vast te stellen wat de feitelijke beweegreden is; krimp, expansie, meer gebruikscomfort of huurverlaging. Om de specifieke (on)mogelijkheden van de juridische, financiele en technische implicaties van een te wijzigen huursituatie go … Lees meer

Verhuur vastgoed

Het verhuren van bedrijfsmatig vastgoed, zoals kantoor, winkel of bedrijfshal verlangt kennis van de relatie tussen vraag en aanbod en natuurlijk, een gecertificeerde makelaar. Specifieke marktkennis en expertise op het gebied van positionering zijn essentieel bij het bepalen en behalen van een reëe … Lees meer

Asset management

Assetmanagement als strategisch beheer van commercieel vastgoed door risico’s te beheersen en rendement te optimaliseren. Met behulp van een vastgoedbeleidsplan en SWOT-analyse wordt een hoog kwalitatief kader gevormd voor versterking van de performance en het operationeel management. Themis Vastgoe … Lees meer