arthur3 suxeed 52-1 suxeed-53/1 suxeed-54/1 suxeed-55/1
Poki B.V.

Poki B.V.

Poki B.V., gevestigd in het creatieve hart en centrum van Amsterdam, huurt kantoorruimte aan Spui 10 / hoek Kalverstraat. Een professioneel team van ca.30 mensen werkt daar dagelijks samen in de ‘game industry’ om de ultieme online speeltuin te creëren ‘let the world play’.

Themis was gevraagd mee te denken én te werken bij de doorontwikkeling van de huisvestingslokatie van Poki B.V.  De vraag naar meer werkruimte en een hoger voorzieningenniveau moest worden ingevuld.

De mogelijkheid werd, in goede samenwerking met verhuurder, gecreëerd om een uitbreiding én upgrade van de gehuurde ruimte te realiseren waarbij tevens de huurvoorwaarden diende te worden aangepast. Een kansrijke ontwikkeling waardoor Poki haar ambities op terreinen als marktpositie en eigen identiteit verder kon versterken.

Themis Vastgoedpartners adviseerde Poki B.V. bij nieuwe huurvoorwaarden en was vooral actief betrokken bij het projektmanagement van de upgrade van de gehuurde ruimte om vanaf een doordacht Programma van Eisen tot oplevering dit project in goede banen te leiden.

In uiterst goede samenwerking tussen Poki B.V. en verhuurder is een uitbreiding en hoog kwalitatieve werkruimte voor Poki gerealiseerd die zowel voor huurder als verhuurder significant waarde heeft toegevoegd.

Dat zijn uiteindelijk wel de spraakmakende deals waar Poki B.V., verhuurder én Themis trots op kunnen zijn.

01-01-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl