arthur3 suxeed 52-1 suxeed-53/1 suxeed-54/1 suxeed-55/1
Total Gas & Power

Total Gas & Power

Total Gas & Power, een sterk expanderende organisatie, als organisatie gestart met kantoor gevestigd aan de Bordewijklaan in Den Haag, zocht een meer centrum gebonden dynamische werkomgeving van circa 1.000 m2 vvo.

Onze opdracht bestond uit het selecteren van een lokatie waarin een vernieuwende wijze van werken, zoals ‘open spaces’, meer technisch comfort en hoog voorzieningenniveau konden worden geboden.

Themis Vastgoedpartners heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een huurder vriendelijke huurovereenkomst met technisch innovatieve voorzieningen. Aanvullend is het projektmanagement uitgevoerd bij het ontwerp en de realisatie van het huurderspecifieke inbouwpakket.  Total Gas & Power kan de aankomende jaren genieten van een op meerdere fronten gemoderniseerde werkomgeving.

30-12-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl