Projectmanagement

Project- of bouwmanagement is onlosmakelijk verbonden aan het voortdurend veranderlijk gebruik van vastgoed. Elke gebruiker of huurder heeft z’n eigen randvoorwaarden waar de werkomgeving steeds aan dient te voldoen. Die nauwkeurige afstemming van type vastgoed met specifieke gebruiker is een vak apart.

Themis Vastgoedpartners kan het hele proces van Programma van Eisen tot nazorg begeleiden en zet graag jarenlange ervaring in om een project succesvol te starten en af te ronden.

* programma van eisen
* planvorming via SO,VO en DO
* budget
* planning
* aanbesteding met gunningsadvies
* realisatie
* oplevering
* nazorg