Asset management

Assetmanagement als strategisch beheer van commercieel vastgoed door risico’s te beheersen en rendement te optimaliseren. Met behulp van een vastgoedbeleidsplan en SWOT-analyse wordt een hoog kwalitatief kader gevormd voor versterking van de performance en het operationeel management.

Themis Vastgoedpartners kan het asset management voor een vastgoedportefeuille volledig verzorgen. Onze werkwijze is selectief, intensief en levert een gegarandeerde bijdrage aan de optimalisatie van de vastgoedportefeuille.

  • vorming portefeuille beleidsplan met DCF
  • uitvoering gedelegeerd management
  • aansturing operationeel management
  • acquisitie, dispositie en verhuuractiviteiten
  • fiscale, publiek- en privaatrechtelijke organisatie