Acquisitie en dispositie

Elke onderneming ondergaat gedurende de exploitatieperiode veranderingen. Verandering betekent aanpassing, ook op het gebied van huisvesting. Bij zowel expansie als krimp van een organisatie zal het benodigde bedrijfsvloeroppervlak daarop moeten worden aangepast.

Bij aankoop voor uitbreiding en verkoop bij afstoten van vastgoed zetten wij onze gekwalificeerde expertise in met behulp waarvan heldere keuzes gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan aan- of verkoopstrategie, waardebepaling, bestemmingsplan, marketing maar ook de juridische en technische vraagstukken.

Themis Vastgoedpartners kan het hele traject verzorgen en daarmee uw bedrijfsvoering ontzorgen. Onze werkwijze is integer, intensief maar vooral commercieel creatief.

acquisitie

  • opstellen Programma van Eisen
  • marktanalyse met longlist, advies en vorming shortlist
  • bezichtigingen en verdieping objectanalyse
  • beoordeling/advies aankoop voorstellen
  • formalisering, oplevering en aanvaarding

dispositie

  • inventarisatie en verificatie object specificaties
  • definiëring verkoopstrategie
  • uitvoering marketingstrategie
  • bieding- en onderhandelingsfase
  • formalisering en overdracht