Aanhuur vastgoed

Aanhuur van een geschikte lokatie voor kantoorruimte, winkel of bedrijfshal verlangt gedegen marktkennis over vraag en aanbod en levert daarmee een belangrijke kwalitatieve bijdrage aan, de vaak langjarige, performance van een onderneming.

Functionele, locationele en economische aspecten van vastgoed zijn belangrijke succesfactoren bij de exploitatie van een onderneming. Themis maakt dat in- en overzichtelijk voor een objectieve en juiste keuze.

Themis Vastgoedpartners kan het hele traject van aanhuur begeleiden. Dat begint met meedenken bij de formulering van de feitelijke vraag van het gewenste huisvestingstype en eindigt bij een succesvol gebruik.

  • opstellen programma van eisen en inrichtingsconcept
  • opstellen en presenteren van brede marktinventaristie (long list)
  • advies bij vorming uiteindelijke voorkeursobjecten (shortlist)
  • arrangeren bezichtigen en verdieping objectanalyse
  • opvragen en beoordelen huurvoorstellen (request for proposal)
  • begeleiden huuronderhandeling en vorming huurovereenkomst
  • oplevering en aanvaarding