Privacy statement

Voor Themis is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie belangrijk. Themis spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Themis uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Themis, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om een koop- of huurovereenkomst uit te voeren of vastgoed te managen: naam, adres, woonplaats, contactgegevens als e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en bankgegevens, inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkeringsspecificatie) en informatie over de huishoudsamenstellingen en eventueel het BSN nummer.

Doeleinden van de verwerking

Themis verzamelt persoonsgegevens met als doel het ver- of aanhuren, onderhouden, renoveren, verbouwen, aan- of verkopen en managen van vastgoed. Themis verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Themis rust. Indien Themis een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Themis gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Themis kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar diensten. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Bewaartermijn en integriteit

Themis waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Themis betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Themis vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van de navolgende rechten door een e-mail of een brief te sturen naar ons kantoor. U heeft de volgende rechten; recht van inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van de gegevens, bezwaar en niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking.

Cookiebeleid

Themis Vastgoedpartners B.V. plaatst geen cookies op uw computer.

Maak je website met Websitemachine.nl