arthur3 suxeed 52-1 suxeed-53/1 suxeed-54/1 suxeed-55/1

Partners


"Een ander naar z’n beste krachten te helpen, is de schoonste taak"
Sophocles, Griekse dichter (496 v.C. - 406 v.C.)

 

 

Themis heeft een exclusief abonnement bij ‘BedrijvenCheck’ waarmee informatie over bedrijven en personen kan worden opgevraagd. Dat geeft u tijdig inzage en meer zekerheid bij het aangaan van een zakelijke relatie waardoor financiële risico’s beter kunnen worden beheerst. Iedereen wil natuurlijk dat een client op tijd betaalt, daar werken wij graag aan mee én voldoen daarmee aan onze zorgplicht (7:401 BW).


Door een uitgebreide persoons- of bedrijfscontrole weet u precies met wie u zaken doet en wat u kunt verwachten over de betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en het betaalgedrag van de persoon of het bedrijf waar u mogelijk zaken mee gaat doen. Door deze controles weet u vooraf met wie u te maken heeft, of er zorgen zijn over het nakomen van afspraken en hoe u in de toekomst problemen kunt voorkomen.

   

  Themis werkt alleen met erkende bouwkundige keurders die het keurmerk ‘Vakkundig gekeurd’ mogen voeren. Bij vooral aankoop en verkoop van vastgoed is de technische staat een belangrijk onderdeel van de waardebepaling. Een verkoper heeft een informatieplicht die verplicht eventuele gebreken te melden, een koper heeft een onderzoeksplicht die verplicht onderzoek te doen naar technische feiten en omstandigheden.  Themis adviseert daarom de technische staat van een object altijd, voor een transactie, eerst vakkundig in kaart te laten brengen.
   

 

Themis werkt bij voorkeur met organisaties met een representatief ‘track record’. Daarom hebben wij een vrijblijvende samenwerking met SOOMedia die gespecialiseerd is in het presenteren van vastgoed en vastgoedcommunicatie. Bij verkoop en verhuur wordt zo de kunst toegepast om de authentieke waarden van een object te accentueren en de belevingswaarde te verhogen, belangrijk onderdeel van onze marketingstrategie.


SooMedia is een creatief mediabureau met een dynamisch team die gespecialiseerd is op het gebied van fotografie, video, design en styling maar ook is toegerust voor het inmeten van vastgoed conform de NEN2580 meetinstructie.

   
   


 

Het vak van de vastgoed taxateur is de afgelopen jaren sterk verbijzonderd ten opzichte van het makelen. Het makelen is redelijk constant, het taxeren steeds meer een variabele. Dit betekent dat deze twee disciplines zijn gescheiden. Daarnaast blijken banken en andere geldverstrekkers voorkeur te hebben voor preferente taxateurs. Themis volgt deze marktbeweging door de taxatiediensten onder te brengen bij de beroepsvereniging Vastgoedpro aangesloten taxateurs.

Vastgoedpro is hét kwaliteitskeurmerk waarmee aangesloten taxateurs en andere vastgoedprofessionals hun deskundigheid en vakbekwaamheid kenbaar maken. Vastgoedpro is de eerste beroepsorganisatie voor professionals in vastgoed in Nederland die de uniciteit van taxateurs erkent en deze verbindt aan integriteit en onafhankelijkheid van dienstverlening. De objectiveerbare deskundigheid van aangesloten leden staat centraal voor een garantie middels een keurmerk op het gebied van dienstverlening voor opdrachtgevers waarvoor elk individueel lid bereid is zich extern en onafhankelijk te laten toetsen. Een zekerheid voor de consument dat deskundigheid wordt nagestreefd.

Om bij Vastgoedpro toe te treden tot het taxateur lidmaatschap wordt geëist dat men in ieder geval gecertificeerd is bij de Stichting VastgoedCert of in het SCVM-register. U weet dus altijd dat als u een Vastgoedpro-taxateur selecteert, zijn of haar taxaties geaccepteerd worden door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de hypotheekverstrekkers.

Maak je website met Websitemachine.nl