Disclaimer

Themis Vastgoedpartners B.V. streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische beperkingen. Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden aan publicaties op deze site. Themis accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar via deze site verwezen wordt.

Het auteursrecht, de databankrechten en de overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en de vormgeving van deze site berusten bij Themis. De auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Publicaties van deze website mogen niet op enigerlei wijze worden gekopieerd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Themis. Themis staat uitdrukkelijk niet toe dat op stelselmatig en herhaalde wijze informatie van onze site wordt opgevraagd en of (her)gebruikt of anderszins ter beschikking wordt gesteld aan het publiek of derden.

Maak je website met Websitemachine.nl