Diensten


Plezier in het werk maakt perfectie in het werk
Aristoteles (384-322 BC)

 

 

Huur en koop

 

 

 

Mooi bedrijfspand gezien en enthousiast geworden? Zorg dan voor een objectief advies, de belangen én de investering zijn tenslotte groot. Een gecertificeerd makelaar kan hier het verschil maken.

Huur of koop van kantoorruimte, winkel of bedrijfshal vraagt gedegen marktkennis en inzicht in vraag en aanbod. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de vaak langjarige performance van het vastgoed maar ook aan de kwaliteit van de onderneming. 

Functionele, locationele en economische aspecten van vastgoed zijn belangrijke indicatoren bij de besluitvorming tot huur of koop. Themis maakt dat in- en overzichtelijk voor een objectieve en verantwoorde besluitvorming.

Denk hierbij ook aan de huur- of koopstrategie, waardebepaling, bestemmingsplan, marketing maar ook de juridische en technische vraagstukken.

Themis Vastgoedpartners kan het hele traject van huur en koop begeleiden. Dat begint met meedenken bij de formulering van de feitelijke vraag van het gewenste type vastgoed, inclusief programma van eisen en eindigt bij een succesvol gebruik. Onze werkwijze is integer, intensief maar vooral commercieel creatief.

* opstellen programma van eisen
* opstellen van marktinventarisatie en analyse (long list)
* advies bij vorming uiteindelijke voorkeursobjecten (shortlist)
* arrangeren bezichtigen en verdieping objectanalyse
* opvragen en beoordelen aanbiedingen
* begeleiden onderhandeling en vorming overeenkomst
* oplevering en aanvaarding

   

Verhuur en verkoop

 

Het verhuren of verkopen van bedrijfsmatig vastgoed, zoals een kantoor, winkel of bedrijfshal verlangt kennis van de relatie tussen vraag en aanbod en natuurlijk een gecertificeerde makelaar.

Functionele, locationele en economische aspecten van vastgoed zijn belangrijke indicatoren bij verhuur en verkoop. Themis maakt dat inzichtelijk voor een heldere besluitvorming.

Verhuur en verkoop zijn vaak intensieve trajecten, denk hierbij aan; aanbodstrategie, waardebepaling, bestemmingsplan, marketing maar ook de juridische en technische vraagstukken.

Themis Vastgoedpartners kan het hele traject van verhuur en verkoop begeleiden. Dat begint bij een scan van het object, een waardebepaling met advies en eindigt bij een geslaagde transactie.  Onze werkwijze is integer, intensief maar vooral commercieel creatief.

* vastgoedscan + advies + waardebepaling
* opstellen verhuur of verkoopplan met strategie
* verhuur of verkoop gereed maken
* marketingactiviteiten
* begeleiding bezichtigingen + kredietanalyse
* verhuur- of verkooponderhandeling
* begeleiden onderhandeling
* faciliteren tot en met huur- of koopovereenkomst 
* opstellen proces  verbaal oplevering of faciliteren overdracht

   

Heronderhandeling huurovereenkomst

 

Bij heronderhandeling voor nieuwe huurvoorwaarden is het belangrijk vast te stellen wat de feitelijke beweegreden is; krimp, expansie, meer gebruikscomfort, verduurzaming en/of huurverlaging.

Om de specifieke (on)mogelijkheden van de juridische, financiele en technische implicaties van een te wijzigen huursituatie goed in kaart te brengen is een professionele aanpak sterk te adviseren. Dit is tenslotte vakwerk en behoort tot het werkterrein van een gecertificeerd makelaar.

Themis Vastgoedpartners kan met gecertificeerde makelaars het hele proces van heronderhandeling begeleiden. Met doortastende onderhandelingsvaardigheid over de door u gehuurde ruimte kunnen wij een concrete bijdrage leveren bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering en financiële resultaat.

* huisvestingscan huidige lokatie
* opstellen programma van eisen met inrichtingsconcept
* opstellen lokale vergelijkende marktanalyse
* opvragen en beoordelen huurvoorstel (request for proposal)
* begeleiden huuronderhandeling tot vernieuwde overeenkomst
* oplevering en/of aanvaarding

   

Projectmanagement

 

Project- of bouwmanagement is onlosmakelijk verbonden aan het voortdurend veranderlijk gebruik van vastgoed. Elke gebruiker of huurder heeft z’n eigen randvoorwaarden waar de werk- of woonomgeving steeds aan dient te voldoen. Die nauwkeurige afstemming van type vastgoed met specifieke gebruiker is een vak apart.

Themis Vastgoedpartners kan het hele proces van Programma van Eisen tot nazorg begeleiden en zet graag jarenlange ervaring in om een project doordacht te starten en succesvol af te ronden.

* opstellen programma van eisen
* planvorming via Schets-, Voorlopig en Definitief  Ontwerp
* budgetvorming en bewaking
* planning
* aanbesteding en gunningsadvies
* realisatie
* oplevering
* nazorg

   
     
Maak je website met Websitemachine.nl