arthur3 suxeed 52-1 suxeed-53/1 suxeed-54/1 suxeed-55/1

De organisatie


 “Laat ieder die vaardigheid in praktijk brengen, die hij verstaat
 Aristofanes Grieks blijspeldichter (446–386)

 

 

 

 

 

Beroepsvereniging


Themis is aangesloten bij Vastgoedpro; de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, bevordering deskundigheid en het faciliteren van de ca. 700 leden bij de uitoefening van hun beroep.

Vastgoedpro bestaat sinds 2009 en is ontstaan vanuit een fusie tussen Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) en Register van Vastgoed Taxateurs (RVT).

Vastgoedpro gelooft in de regionale kracht van haar leden en ondersteunt deze ook. Dat betekent concreet dat Vastgoedpro niet vanuit de centrale organisatie alles regisseert, maar juist decentraal de professional wil laten excelleren. 

 

Onafhankelijk geschillen- en tuchtrecht

Onze professionals zijn aangesloten bij De Geschillencommissie in Den Haag die voor meer dan 50 branches het geschillenrecht organiseert. Deze organisatie, opgezet door de overheid, biedt u de zekerheid dat uw eventuele klacht inzake betaling of verleende diensten juist, terecht en onafhankelijk wordt beoordeeld mocht u er met de professional zelf niet uitkomen. Ook moeten de leden van Vastgoedpro werken volgens de erecode.

 

Een professional met kennis

Niet iedereen kan lid worden bij Vastgoedpro. Wanneer een professional zich als lid wil aanmelden vindt er ballotage plaats. Zo dient het aspirant lid aan bepaalde opleidingseisen te voldoen en moet er aansluitend jaarlijkse verplichte educatie worden gevolgd. Dit garandeert dat uw professional op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen in zijn vakgebied.

 

Duidelijke voorwaarden

Uw professional werkt, afhankelijk van de opdracht en opdrachtgever, met algemene consumenten voorwaarden, algemene voorwaarden voor bedrijfsmatig onroerend die branche breed zijn vastgelegd en de goedkeuring hebben van de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Voor overige opdrachten hanteert Themis eigen Algemene Voorwaarden.

 

Verzekerd van goede zorg

Elke professional loopt, ondanks kennis en permanente educatie, risico in de veranderlijke wereld van de vastgoed wetgeving. Daarom zijn alle bij Vastgoedpro aangesloten kantoren verplicht verzekerd met een beroeps- aansprakelijkheidverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. 

 

Een breed professioneel netwerk

Mocht uw professional geconfronteerd worden met voor hem minder bekende zaken, dan heeft hij een inhoudelijk sterk bureau en 700 collega professionals tot zijn beschikking om raad te plegen.

 

Samenwerking met grote vastgoed websites

Vastgoedpro-leden hebben de mogelijkheid om hun woning- en bedrijfsmatigaanbod te plaatsen op alle grote websites. Bent u op zoek naar een huur- of koopwoning of u wilt uw huis verkopen of verhuren? Kijk dan op funda, Huislijn, Marktplaats of Pararius voor het Vastgoedpro aanbod. Vastgoedpro werkt ook samen met Ventu, funda in business en RealNext voor het landelijk aanbod commercieel onroerend goed. 

   

 

 

 

 

Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun opleiding en vakbekwaamheid. Themis behoort hiertoe, kwaliteit gegarandeerd !

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd. Dat biedt vertrouwen.

Om toe te kunnen treden tot VastgoedCert moet een makelaar aantonen aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen te voldoen. Hiervoor dienen bij een onafhankelijke exameninstelling zowel een basistheorietoets, als een specialisatiegerichte theorie- en praktijktoets met succes te worden afgerond. 

Een VastgoedCert-registratie is voor een makelaar een onderscheidende pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen. Gecertificeerde makelaars zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren.

   
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Themis Makelaars richt zich bewust op evenwichtige economische prestaties (profit) met respect voor brede menswaardige aspecten (people) en binnen de ecologische principes (planet): de triple-P benadering.

De kwaliteiten van de Titanide Themis, de Grieks historische personificatie van orde en gerechtigdheid, worden hoog in het vaandel gehouden én in onze dienstverlening geïntegreerd om daarmee een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en florerende samenleving.


Themis wordt gezien als een zeer meelevende godin die wordt geëerbiedigd met liefdadigheid. Dit betekent dat uit de winst van onze onderneming jaarlijks een deel wordt gegund aan goede doelen die pro-actief welvaart en bovenal welzijn bewerkstelligen.

Maak je website met Websitemachine.nl