De organisatie


 “Laat ieder die vaardigheid in praktijk brengen, die hij verstaat
 Aristofanes Grieks blijspeldichter (446–386)

 

 

 

Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun opleiding en vakbekwaamheid. Themis behoort hiertoe, kwaliteit gegarandeerd

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd. Dat biedt vertrouwen.

Om toe te kunnen treden tot VastgoedCert moet een makelaar aantonen aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen te voldoen. Hiervoor dienen bij een onafhankelijke exameninstelling zowel een basistheorietoets, als een specialisatiegerichte theorie- en praktijktoets met succes te worden afgerond. 

Een VastgoedCert-registratie is voor een makelaar een onderscheidende pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen. Gecertificeerde makelaars zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren.

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Themis Makelaars richt zich bewust op evenwichtige economische prestaties (profit) met respect voor brede menswaardige aspecten (people) en binnen de ecologische principes (planet): de triple-P benadering.

De kwaliteiten van de Titanide Themis, de Grieks historische personificatie van orde en gerechtigdheid, worden hoog in het vaandel gehouden én in onze dienstverlening geïntegreerd om daarmee een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en florerende samenleving.


Themis wordt gezien als een zeer meelevende godin die wordt geëerbiedigd met liefdadigheid. Dit betekent dat uit de winst van onze onderneming jaarlijks een deel wordt gegund aan goede doelen die pro-actief welvaart en bovenal welzijn bewerkstelligen.

 

 

Decennia aan vastgoed ervaring en educatie heeft de basis gelegd voor het professioneel en gecertificeerd kunnen ontzorgen van onze relaties, zo creëren wij bewust meerwaarde voor élke organisatie. 

 

Jeroen D.E. Maaskant RM, director

06 14 82 70 23

 

 

 

 

 


Simon P. Brading BSc FRICS RT RRV, managing partner

06 12 62 52 06

 

Maak je website met Websitemachine.nl